Tassos Papadopoulos Center for Studies

Ανακοινώσεις / Άρθρα

Επίδοση του τετράτομου έργου ΤΑΣΣΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ – ΑΡΧΕΙΟ στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

06/07/2021

Αντιπροσωπεία του Κέντρου Μελετών Τάσσος Παπαδόπουλος αποτελούμενη από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Πάνο Παπαδόπουλο και το Μέλος, Καθ. Πέτρο Παπαπολυβίου, έγινε σήμερα δεκτή από τον ...
Περισσότερα

Κυκλοφορεί από σήμερα το τετράτομο έργο ΤΑΣΣΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ - ΑΡΧΕΙΟ

31/03/2021

Κυκλοφορεί από σήμερα, Τετάρτη, 31 Μαρτίου 2021, σε όλα τα μεγάλα κυπριακά βιβλιοπωλεία, το τετράτομο έργο ΤΑΣΣΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ - ΑΡΧΕΙΟ, η πιο σημαντική και πιο μεγάλη έκδοση του Κέντρου Μελετών ...
Περισσότερα

Επικήδειος Λόγος στον αείμνηστο Πρέσβη Άνδρο Νικολαΐδη από την κα. Φωτεινή Παπαδοπούλου

09/02/2021

 Αείμνηστε Πρέσβη και αγαπημένε φίλε Άνδρο, Με μεγάλη λύπη και βαρύ πένθος στέκομαι σήμερα μπροστά στο φέρετρό σου για να σε αποχαιρετήσω για το μεγάλο σου ταξίδι. Σε αποχαιρετούμε σήμερα όλοι ...
Περισσότερα

Ομιλία του Προέδρου της Δημοκρατίας Τάσσου Παπαδόπουλου κατά τη Γενική Συζήτηση της 62ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, στις 26 Σεπτεμβρίου 2007

Προτού αρχίσω, θα ήθελα να υποδείξω ότι η δήλωσή μου είναι συμπληρωματική προς τη χθεσινή δήλωση του Πρωθυπουργού της Πορτογαλίας εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία η Κύπρος προσυπογράφει πλήρως.

Θα ήθελα αρχικά να σας συγχαρώ για την εκλογή σας ως Πρόεδρος της 62ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης και να εκφράσω την ειλικρινή ευγνωμοσύνη μου στην προκάτοχο σας, την Εξοχότατη Sheikha Haya Rashed Al Khalifa, για την επιτυχή ολοκλήρωση της θητείας της.

Επειδή πρόκειται για την πρώτη γενική συζήτηση μετά την εκλογή του νέου Γενικού Γραμματέα, θα ήθελα με την ευκαιρία αυτή να συγχαρώ τον κ. Ban Ki-moon για το διορισμό του σε αυτή τη σημαντική θέση και να του ευχηθώ κάθε επιτυχία. Η Έκθεση του για το έργο του Οργανισμού καταδεικνύει όχι μόνο το διευρυμένο φάσμα θεμάτων με τα οποία ασχολήθηκαν τα Ηνωμένα Έθνη αλλά επίσης το συνολικό χαρακτήρα και τις τεράστιες δυνατότητες της πολυμερούς διπλωματίας. Ανάμεσα στις προοπτικές του έργου του Οργανισμού, που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, σημειώνουμε τις ανησυχητικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, τη μέτρια πρόοδο που έχει επιτευχθεί όσον αφορά την ατζέντα της ανάπτυξης, τα αποτελέσματα από την ανάμιξη του Οργανισμού σε διάφορες κρίσεις, ιδιαίτερα στην Αφρική, και την αυξανόμενη επίδραση της ανθρωπιστικής του συνεισφοράς.

Εστιάζουμε επίσης την προσοχή μας στις εξαιρετικές μορφές μεταρρύθμισης των Ηνωμένων Εθνών και ιδιαίτερα εκείνων που αφορούν το Συμβούλιο Ασφαλείας. Ως ουσιώδης πυλώνας του Οργανισμού, η δραστηριότητα και το έργο του οποίου έχουν αυξηθεί κατακόρυφα τα τελευταία χρόνια, η αποτελεσματικότητα και η νομιμότητα του Συμβουλίου πρέπει να ενισχυθεί. Επιπλέον, θεωρούμε ως αναπόσπαστο μέρος της μεταρρυθμιστικής διαδικασίας, τη δημιουργία κουλτούρας μόνιμης μετάλλαξης του Οργανισμού μέσω της οποίας ο Οργανισμός θα προσαρμόζεται στις μελλοντικές εξελίξεις όπως αυτές θα παρουσιάζονται.

Ένα αναγκαίο συστατικό για τη διασφάλιση της συνεχιζόμενης συνάφειας και νομιμότητας του έργου και των αποφάσεων του Οργανισμού είναι να διασφαλίσουμε ότι αυτές οι αποφάσεις θα είναι συμβατές με και θα απορρέουν από τη θέληση των μελών ως συνόλου, ιδιαίτερα μέσω της Γενικής Συνέλευσης ως το παγκόσμιο όργανο των Ηνωμένων Εθνών. Ως πιστός υποστηρικτής της ενίσχυσης του ρόλου και της αρμοδιότητας της Γενικής Συνέλευσης, η αντιπροσωπεία μου είναι ιδιαίτερα ευχαριστημένη που ένα από τα πλέον επείγοντα θέματα που αντιμετωπίζει σήμερα η διεθνής κοινότητα αντιμετωπίζεται σε αυτό το πλαίσιο με σκοπό τη διαμόρφωση πολιτικής.

Ως τώρα, έχουμε πληθώρα επιστημονικών δεδομένων και άλλων συντριπτικά πειστικών μαρτυριών που υποδεικνύουν ότι το κλίμα παγκοσμίως αλλάζει με επιζήμια αποτελέσματα στα ανθρώπινα και οικολογικά συστήματα ως αποτέλεσμα της ανθρώπινης δραστηριότητας. Ως εκ τούτου, το επίκεντρο της συζήτησής μας πρέπει να είναι η αντίδραση μας σε αυτό το ανησυχητικό φαινόμενο παρά η έκτασή του.

Πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό για μας να καθορίσουμε, από την αρχή, το εύρος της αντίδρασης που επιζητούμε να διαμορφώσουμε. Δεδομένης της μερικής μη ανατρεψιμότητας της ζημιάς που έχει συντελεστεί μέχρι στιγμής, πρέπει τουλάχιστον να διαθέσουμε την απαραίτητη προσοχή, πόρους και ενέργεια ώστε να καταστείλουμε την καλπάζουσα επιδείνωση της κατάστασης και επειγόντως να αποφασίσουμε τα πρώτα βήματα που πρέπει να γίνουν ώστε να προστατευθούν οι κοινωνίες μας από μεγάλης κλίμακας μελλοντικές κλιματικές αλλαγές.

Για την πραγματοποίηση αυτού του έργου χρειάζεται μια ολοκληρωμένη προσέγγιση. Πρέπει να λάβουμε υπόψη όχι μόνο τις μελλοντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, στην περίπτωση που συνεχιστούν οι παρούσες τάσεις, αλλά και να αξιολογήσουμε τις πιθανές συνέπειες σε άλλους τομείς που πιθανόν να επηρεαστούν δυσμενώς, όπως είναι η ασφάλεια και η ανάπτυξη.

Όλοι μας, Κυβερνήσεις και πολίτες, είμαστε μέτοχοι σε αυτή την προσπάθεια. Πρέπει να εργαστούμε από κοινού για να κωδικοποιήσουμε υποχρεωτικές δεσμεύσεις, να διασφαλίσουμε ότι αυτές είναι ποσοτικά και ποιοτικά επαρκείς για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος και να ενσωματώσουμε σε αυτές ένα πάγιο μηχανισμό παρακολούθησης εφαρμογής τους και ένα χρονοδιάγραμμα.

Η Διακυβερνητική Συνάντηση για τις Κλιματικές Αλλαγές έχει εισηγηθεί αριθμό τεχνολογικών εργαλείων και εργαλείων για σχεδιασμό πολιτικής, τα οποία είναι στη διάθεση των Κυβερνήσεων για ενέργειες απάμβλυνσης. Είμαστε έτοιμοι να στηρίξουμε την υιοθέτηση ενός αριθμού τμηματικών πολιτικών και μέτρων τα οποία η Συνάντηση θεωρεί ως αποτελεσματικά, όπως είναι η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η χρήση της τεχνολογίας για την παραγωγή ενέργειας με τρόπο που να μη δημιουργεί ρύπανση, η βελτιωμένη διαχείριση αποβλήτων και υγρών αποβλήτων και η χρήση εναλλακτικών τεχνολογιών στην αξιοποίηση ανθρώπινων συστημάτων όπως είναι η δασοκομία, η αλιεία και η γεωργία.

Για τον καθορισμό και την εφαρμογή της αντίδρασής μας δεν βρίσκουμε άλλο εύλογο πλαίσιο από αυτό των Ηνωμένων Εθνών. Πέρα από τη μοναδική του θέση να αντιμετωπίσει το θέμα λόγω του παγκόσμιου χαρακτήρα του, η επιτυχία του στην αντιμετώπιση μιας απειλής με τόσο τεράστιες ενδεχόμενες επιπτώσεις, όπως είναι οι κλιματικές αλλαγές, θα είναι ένα τεστ για τον Οργανισμό μας. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι οι κλιματικές αλλαγές αποτελούν για τη σημερινή εποχή το αντίστοιχο της απειλής κατά της ασφάλειας από την οποία προέκυψε η ανάγκη για εγκαθίδρυση του Οργανισμού το 1945. Παραμένει να δούμε κατά πόσο το σύστημα μας μπορεί να αποδειχθεί αποτελεσματικό στην αντιμετώπιση σύγχρονων απειλών κατά της ανθρωπότητας, όπως ήταν και στην αντιμετώπιση πιο παραδοσιακών ελλειμμάτων στην ασφάλεια.

 

Κύριε Πρόεδρε,

 

Επιτρέψετέ μου τώρα να στραφώ σε ένα θέμα με το οποίο τα Ηνωμένα Έθνη έχουν ασχοληθεί επί μακρόν και το οποίο στοχεύουμε να διατηρήσουμε ανάμεσα στις προτεραιότητες του Οργανισμού μέχρι να επιλυθεί οριστικά στο πλαίσιο που παρέχουν πολυάριθμα σχετικά ψηφίσματα του Οργανισμού αυτού.

Η Κύπρος, όπως και η πλειοψηφία των κρατών μελών, απέκτησε την ανεξαρτησία της μετά την ίδρυση του Οργανισμού. Στηρίζεται έκτοτε στα Ηνωμένα Έθνη για την υπεράσπιση των αρχών που περιλαμβάνονται στο Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και πάντοτε θεωρούσε αυτό το σύστημα συλλογικής ασφάλειας ως το μόνο νόμιμο μέσο για αντιμετώπιση ενεργειών οι οποίες δεν συνάδουν με τους σκοπούς του Οργανισμού.

Για πολλά χρόνια, τα Ηνωμένα Έθνη έχουν καταβάλει επίπονες προσπάθειες για εξεύρεση λύσης. Ίσως η εκπλήρωση της επιδίωξης αυτής να αποδείχθηκε τόσο δύσκολη διότι η αλήθεια παραμένει ότι το κυπριακό πρόβλημα, όταν απογυμνωθεί από την ωραιοποίηση της διπλωματικής ορολογίας, είναι πρόβλημα ξένης επιδρομής και συνεχιζόμενης κατοχής μεγάλου μέρους ενός κυρίαρχου κράτους οι οποίες φέρουν μαζί τους εγκλωβισμένους, αγνοούμενους και πρόσφυγες καθώς και μαζικές και διαρκείς παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η Κύπρος έχει επιβιώσει μέσα από πολύ δύσκολες περιστάσεις που δημιουργήθηκαν από τις πολλές πτυχές του προβλήματος κι έχει πρωτίστως επιμείνει σε ένα πράγμα σ΄ ό,τι αφορά την ανάμειξη των Ηνωμένων Εθνών στην επίλυσή του: στην πλήρη εφαρμογή των αξιών πάνω στις οποίες εδράζεται αυτός ο Οργανισμός και τις οποίες τόσο σκληρά εργάζεται για να προωθήσει.

Άρα, γιατί αυτό το πρόβλημα παραμένει άλυτο για τόσα χρόνια, στη διάρκεια των οποίων το εθνικό, περιφερειακό και διεθνές πολιτικό τοπίο έχει υποστεί δραματικές αλλαγές; Σίγουρα, αυτό δεν οφείλεται στην έλλειψη πολιτικής βούλησης ή προσπαθειών εκ μέρους μας.

Για την ακρίβεια, η κατοχική δύναμη δεν έχει επιδείξει οποιαδήποτε επιθυμία για επίλυση του προβλήματος και το γεγονός αυτό έχει ενισχυθεί από το Σχέδιο Ανάν το οποίο ικανοποιούσε όλες τις τουρκικές αξιώσεις γι΄ αυτό κι έγινε αμέσως αποδεκτό από την τουρκική πλευρά. Η Τουρκία χρησιμοποιεί τη θέση ισχύος της για να απαιτεί παντός είδους ανταλλάγματα.

Δεύτερο, ο μακροχρόνιος στόχος της Τουρκίας να έχει τον πολιτικό και στρατιωτικό έλεγχο της Κύπρου παραμένει αναλλοίωτος. Παρά τις διακηρύξεις περί προθυμίας για επίλυση του κυπριακού προβλήματος, οι πράξεις της επιβεβαιώνουν την προσήλωσή της στην αρχική της επιδίωξη για έλεγχο της Κύπρου μέσω της γεωγραφικής διαίρεσής της σε δύο χωριστά εθνικώς αμιγή μέρη, με την Τουρκία να εξασφαλίζει δικαιώματα επικυριαρχίας και το «δικαίωμα» επέμβασης στην Κύπρο.

Τρίτο, οι προσπάθειες για επίλυση του κυπριακού προβλήματος δεν έχουν τύχει επεξεργασίας με βάση ένα σύστημα αξιών και κανόνων του διεθνούς δικαίου. Δεν έχουν προσαρμοστεί ανάλογα με τα αίτια δημιουργίας του προβλήματος ή τουλάχιστον με το ίδιο πρόβλημα. Μάλλον το κέντρο βάρους των προσπαθειών αυτών φαίνεται να ήταν το είδος της λύσης που θα επιθυμούσε ή τουλάχιστον θα ανεχόταν η κατοχική δύναμη. Κατ’ ακρίβεια, καθίσταται φανερό μέσα από τη συμπεριφορά και τις διαπραγματευτικές θέσεις της Τουρκίας ότι δεν έχει διανοηθεί λύση εκτός των πλαισίων του στάτους κβο.

Τέταρτο, η μετατόπιση του προβλήματος εκτός του πλαισίου των αιτίων δημιουργίας του μας έχει οδηγήσει σε μια μεθοδολογία τήρησης ίσων αποστάσεων για την επίλυση του προβλήματος, επιρρεπή στις απαιτήσεις του πλέον ισχυρού, και εξαρτώντας την επιτυχία της από την μεγαλοψυχία του τελευταίου.

Πέμπτο, η κατοχική δύναμη έχει επιμείνει στη συζήτηση στοιχείων του προβλήματος που δεν αποτελούν μέρος των αιτίων δημιουργίας του ούτε μέρος της λύσης του. Το κυπριακό πρόβλημα δεν πηγάζει από κακές διακοινοτικές σχέσεις αλλά από έξωθεν επέμβαση. Κατά συνέπεια, με το να επιμένει σε μια συνταγματική διευθέτηση, η οποία θα έχει δημιουργηθεί πρωτίστως στη βάση της εθνικής καταγωγής – χωρίς τον απαραίτητο σεβασμό στις υψίστης σημασίας δημοκρατικές αρχές της ελευθερίας και ισότητας όλων των πολιτών – προσβάλλει την αξιοπρέπεια των πολιτών και καταδικάζει τη βιωσιμότητα οποιασδήποτε διευθέτησης.

 

Κύριε Πρόεδρε,

 

Καταβάλλουμε αυτή τη στιγμή προσπάθεια για εφαρμογή μιας διαδικασίας η οποία συνίσταται από μια Συμφωνία, η οποία ολοκληρώθηκε και υπογράφηκε από τις δυο κοινότητες στην Κύπρο στις 8 Ιουλίου 2006 και η οποία συμπληρώνεται από επιστολές οι οποίες ανταλλάγηκαν μεταξύ των ηγετών των δύο κοινοτήτων και του Βοηθού Γενικού Γραμματέα για Πολιτικές Υποθέσεις των Ηνωμένων Εθνών στις 15 Νοεμβρίου 2006. Η απρόσμενη δυστοκία στην εφαρμογή αυτής της προσεγμένα επεξεργασμένης Συμφωνίας, σκοπός της οποίας είναι η ετοιμασία του εδάφους για τις διαπραγματεύσεις που θα ακολουθήσουν και να οδηγήσει σε μια συνολική διευθέτηση του κυπριακού προβλήματος, δεν είναι σύμφυτη με τη συγκεκριμένη διαδικασία και έτσι θα πρέπει να εμμείνουμε στην εφαρμογή των όσων έχουν συμφωνηθεί. Ο ρυθμός μπορεί μόνο να καθοριστεί από την πρόοδο, και ανάλογα μ’ αυτή να απολήξουν σε συνολικές διαπραγματεύσεις. Ο παραμερισμός ή η παράκαμψη φάσεων της διαδικασίας θα οδηγήσει μόνο στην επιτάχυνση, όχι της εξεύρεσης λύσης, αλλά της επιβεβαίωσης του αδιεξόδου.

Ποιο είναι λοιπόν το μέλλον της αποστολής καλών υπηρεσιών που έχει ανατεθεί στο Γενικό Γραμματέα από το Συμβούλιο Ασφαλείας; Από πλευράς μας, παραμένουμε πλήρως δεσμευμένοι σε αυτή, αφού είναι σαφές για εμάς ότι δεν είναι δυνατό να διατηρηθεί το στάτους κβο και πρέπει να επιμείνουμε σε μια ουσιαστική και εστιασμένη στο μέλλον διαδικασία η οποία να μπορεί να αποφέρει απτά αποτελέσματα που θα οδηγήσουν σε μια διευθέτηση διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας, με τη σωστή σημασία του κάθε ενός από αυτούς τους όρους. Η μόνη διαδικασία που μπορεί να μας οδηγήσει μπροστά είναι αυτή που καθορίστηκε από τη συμφωνημένη διαδικασία της 8ης Ιουλίου, την οποία περιέγραψα πιο πάνω. Αυτή η διαδικασία αναμένεται να εξετάσει εισηγήσεις, ιδέες και εναλλακτικές λύσεις σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, να προετοιμάσει επαρκώς το έδαφος και να υποβάλει στους ηγέτες σημεία που χρειάζονται πολιτικό συμβιβασμό ή συμφωνία. Παρά το ότι η τελευταία συνάντηση με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη δεν σηματοδότησε την έναρξη της εφαρμογής της Συμφωνίας, όπως ελπίζαμε, δεν θα σταματήσουμε τις προσπάθειες μας για να τροχιοδρομήσουμε τη διαδικασία της 8ης Ιουλίου. Ο παράγων χρόνος είναι πολύ σημαντικός, ωστόσο, μόνο πρόοδος μέσω της προετοιμασίας του εδάφους μπορεί να μας οδηγήσει νωρίτερα σε μια συμφωνημένη διευθέτηση. Με στόχο την επίτευξη προόδου, έχω υποβάλει στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, κάποιες ιδέες και προτάσεις που ελπίζω να μας οδηγήσουν προς αυτή την κατεύθυνση.

Από την άλλη, ποτέ δεν έχουμε αντιμετωπίσει τη σχέση μας με την Τουρκία ως ένα παιχνίδι στο οποίο όταν ο ένας κερδίζει ο άλλος χάνει. Αντιθέτως, θεωρούμε ότι η λύση του κυπριακού προβλήματος και οι σχέσεις καλής γειτονίας μεταξύ Κύπρου και Τουρκίας είναι εκ των ων ουκ άνευ για τη σταθερότητα των δύο χωρών και της ευρύτερης περιοχής. Μια ευκαιρία ώστε αυτό το δόγμα να γίνει πράξη έχει παρουσιαστεί ως αποτέλεσμα της προσδοκίας της Τουρκίας να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, η καταλυτική επίδραση αυτής της ενταξιακής διαπραγματευτικής διαδικασίας δεν έχει μέχρι τώρα βοηθήσει να απαλλαγεί το κυπριακό πρόβλημα από τεχνητές και αβάσιμες ανησυχίες της Τουρκίας και από μη ρεαλιστικούς πολιτικούς υπολογισμούς, οι οποίοι έχουν εν πάση περιπτώσει περιπέσει σε αχρηστία από το αναδυόμενο πολιτικό περιβάλλον. Φαίνεται ότι ούτε καν το δέλεαρ της ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να υπερισχύσει των πολιτικών στόχων της Τουρκίας αναφορικά με την Κύπρο. Εμείς, όπως και άλλοι, έχουμε συνδέσει την αποδοχή μας για τις ευρωπαϊκές επιδιώξεις της Τουρκίας, με την εκπλήρωση των ευρωπαϊκών της υποχρεώσεων.

Οι προθέσεις της Τουρκίας δεν εκδηλώνονται μόνο με τη μη επίλυση του κυπριακού προβλήματος ύστερα από τόσα χρόνια. Διαφαίνονται από όλες της τις ενέργειες: τη μη εξομάλυνση των σχέσεών της με την Κύπρο ως ένα πρώτο βήμα για να γίνει εταίρος της ΕΕ, τη μη απόσυρση στρατευμάτων της από το κυπριακό έδαφος ως χειρονομία οικοδόμησης εμπιστοσύνης, την εντατικοποίηση των προσπαθειών προβολής μιας αποσχιστικής οντότητας στην Κύπρο και τις συστηματικές παραβιάσεις του κυρίαρχου εναέριου και θαλάσσιου χώρου και του στρατιωτικού στάτους κβο. Αυτό έχει πρόσφατα επιβεβαιωθεί από ξεκάθαρες δηλώσεις της ηγεσίας της στο υψηλότερο πολιτικό επίπεδο που αναφέρονται σε «μια διευθέτηση βασισμένη σε δύο λαούς, δύο δημοκρατίες, δύο κράτη και δύο θρησκείες». Τέτοια διευθέτηση δεν πρόκειται να δεχθούμε ποτέ.

Κατά τη διάρκεια του περασμένου χρόνου γίναμε επίσης μάρτυρες επανειλημμένων προσπαθειών από την κατοχική δύναμη να εκμεταλλευτεί παράνομα τους φυσικούς πόρους της χώρας μου και να σαμποτάρει το κυρίαρχο μας δικαίωμα να εκμεταλλευτούμε και να διαχειριστούμε αυτούς τους πόρους. Διεξήγαγε μη εξουσιοδοτημένες κατεδαφίσεις ελληνοκυπριακών κατοικιών στις κατεχόμενες περιοχές και συνεχίζει να καταστρέφει την πολιτιστική και θρησκευτική κληρονομιά. Έχει εντατικοποιήσει τη μεγάλης κλίμακας παράνομη εκμετάλλευση των ελληνοκυπριακών περιουσιών στο κατεχόμενο μέρος της Κύπρου, ιδιαίτερα γιατί αυτό θα στρεβλώσει τους όρους μιας μελλοντικής διευθέτησης προς όφελος της.

Ταυτόχρονα, η Τουρκία επιδιώκει τους δικούς της στρατηγικούς στόχους στην Κύπρο σε βάρος της επανένωσης και καθοδηγείται μόνο από τα δικά της συμφέροντα και όχι αυτά των Τουρκοκυπρίων. Έχει διακριβώσει, μέσα από τα χρόνια, ότι το κατεχόμενο μέρος της Κύπρου θα περιερχόταν πλήρως υπό τον πολιτικό, οικονομικό και στρατιωτικό της έλεγχο. Σημειώνουμε με λύπη ότι η Τουρκία προσπαθεί να αναμείξει τους φίλους και γείτονες μας σε αυτή τη κακόβουλη προσπάθεια. Πίσω από αυτή τη στρατηγική είναι η πρόθεση να νομιμοποιήσει τα τετελεσμένα της εισβολής και να αποδώσει πολιτική υπόσταση στα αποτελέσματά της. Τέτοια στρατηγική δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί χωρίς να παρουσιάζεται η τουρκοκυπριακή κοινότητα ως θύμα, όχι της τουρκικής επιδρομικότητας, όπως είναι η πραγματικότητα, αλλά των Ελληνοκυπρίων που αντιστέκονται σε αυτά τα τετελεσμένα. Ένα κύριο παράδειγμα αυτών των τακτικών αποτελεί η συνεχιζόμενη εκστρατεία παραπλάνησης ότι η τουρκοκυπριακή κοινότητα μειονεκτεί οικονομικά επειδή είναι δήθεν απομονωμένη. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το κατά κεφαλήν εισόδημα των Τουρκοκυπρίων έχει διπλασιαστεί τα τελευταία τρία χρόνια, στο βαθμό που τώρα κατέχουν την 59η θέση σε ό,τι αφορά το κατά κεφαλήν εισόδημα, μπορεί κανείς να εντοπίσει εύκολα την πολιτική ατζέντα πίσω από την απόπειρα να συνδέσουν την οικονομική τους ανάπτυξη με την τύχη του παράνομου καθεστώτος.

 

Κύριε Πρόεδρε,

 

Για χρόνια τώρα υποστηρίζουμε ότι ο δρόμος προς την επίλυση του κυπριακού προβλήματος δεν είναι με το να αποφεύγονται οι άβολες αλήθειες που το χαρακτηρίζουν ή να παρακάμπτονται οι αρχές που είναι για μας η εγγύηση ότι η διευθέτηση του κυπριακού προβλήματος θα διατηρήσει την ισχύ και συνάφεια της σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο.

 

Εμμένουμε στο ότι μια λειτουργική και διαρκής λύση δεν είναι λύση που πηγάζει από μια απλοϊκή φόρμουλα που απλώς αντανακλά την ισορροπία δυνάμεων των μερών. Είμαστε πεπεισμένοι ότι η επίτευξη μιας διευθέτησης που θα διασφαλίζει κάτι πέραν του ελάχιστου κοινού παρονομαστή είναι εφικτή και η δημιουργία μιας ενωμένης, δημοκρατικής, συμμετοχικής κοινωνίας που βλέπει προς το μέλλον και που θα κατέχει πλήρως τη θέση που της αρμόζει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι εφικτή. Είμαστε επίσης πεπεισμένοι ότι μια διευθέτηση στη μορφή διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας μπορεί να είναι πραγματικά συνολική και δεν χρειάζεται να θυσιαστεί η δικαιοσύνη χάριν της ειρήνης. Η διαρκής ειρήνη θα μας διαφεύγει εφόσον δεν θα υπάρχει η έννοια της δικαιοσύνης βαθιά ριζωμένη στα θεμέλιά της. Η δικαιοσύνη θα πρέπει να περιλαμβάνεται σε οποιοδήποτε πακέτο πολιτικής διευθέτησης ως φυσικό επακόλουθο των προσπαθειών για διατήρηση των παγκόσμιων αξιών των οποίων αυτός ο Οργανισμός είναι Κηδεμόνας.

 

Εξίσου σημαντική θεωρούμε τη διατήρηση των συμφερόντων μας και αυτών της Τουρκίας στην περιοχή μας όχι ως αντικρουόμενων, αλλά ως συμπληρωματικών και αλληλοεξαρτώμενων. Το όραμά μας πρέπει να είναι να κληροδοτήσουμε στις μελλοντικές γενεές την κληρονομιά της φιλίας, της συνεργασίας και της καλής γειτονίας. Μας δίνεται η ευκαιρία να αποτρέψουμε τη διαιώνιση αυτής της έχθρας και πρέπει να την αδράξουμε.

Γίνε φίλος

του Κέντρου Μελετών Τάσσος Παπαδόπουλος

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε στον υπολογιστή σας ενημερωτικό υλικό.

Στείλτε μας

τα σχόλια σας

Στείλτε μας τα σχόλια σας για τους σκοπούς και τη δράση του Κέντρου Μελετών Τάσσος Παπαδόπουλος.

Δραστηριότητες

Σεπτεμβρίου 2021
Year  Month   Month  Year
SunMonTuWeThFrSa
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Σύνδεσμοι

Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών
A.G.Leventis Foundation
Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας
Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων
Ιδρύμα Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής
Ο Φιλελεύθερος
Dynamic Works
Sigma Live